WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul.ZGODA 1-13 W GDYNI

 

 

                                                                                                                                                          Gdynia, dnia 26 lutego 2018r.

ZAWIADOMIENIE-ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r., art. 30 odbędzie się Zebranie Ogółu Współwłaścicieli tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni.

 

 

             Termin:    16 marca  2018. (piątek)

                             w godz. 17.00-19.00              

                     Miejsce:      Dom Rzemiosła ul. 10 Lutego 33 , Aula I piętro

Porządek  zebrania:

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017 /załącznik/.

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

-  przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017.

-  ustalenia wysokość zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną-bez zmian.

- doręczania korespondencji w formie elektronicznej.

- nabycia przyległej nieruchomości gruntowej umożliwiającej spełnienie wymogów przewidzianych

  dla działek budowlanych- działka nr 1416 (podwórko).

- wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych.

- dodatkowej zaliczki na remonty w celu wykonania pionowej izolacji ścian fundamentowych.

4.   Wolne wnioski.

- połączenie działek gruntowych- problem przedstawi mec. Marcin Kokoryka

5.   Zakończenie zebrania.                                           

                                                                              Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  

PISMO  Z  URZĘDU MIASTA  GDYNI  Z  DNIA  11 STYCZNIA  2018R

 

 

 

Gdynia  24 listopada 2017

Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniu 24 listopada otrzymał dwie oferty na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych nieruchomości;

1  Wartość kosztorysowa 414 473,03 Podatek VAT 8% 33 157,84 Cena kosztorysowa 447 630,87 Słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści i 87/100 PLN

 Kosztorys Ofertowy 

Obiekt Budynek mieszkalny - Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy Lokalizacja Gdynia ul. Zgody 1-13 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PIL" Sp. z o.o.  ul. Poznańska 7  81-839 Sopot

 

2  Wartość kosztorysowa 430.415,22 Podatek VAT 8% 34.433,22 Cena kosztorysowa 464.848,44 Słownie:  czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset  czterdzieści osiem  i 44/100 PLN

 KOSZTORYS OFERTOWY

 Obiekt WYKONANIE IZOLACJI PRZECIW WODNEJ I TERMICZNEJ  ŚCIAN PIWNIC Budowa GDYNIA UL. ZGODY 1 /13 Inwestor WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA nieruchomości przy ul. Zgody 1-13 Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane ROMAN LUBIŃSKI 83-010 Rotmanka  Al. J. Piłsudskiego 

 

Gdynia  17 listopad  2017 

Zarząd Nieruchomości  informuje, że w dniu 16 listopada 2017 roku podpisano umowę  od dnia  01 grudnia 2017 roku na utrzymanie czystości nieruchomości wspólnej .  Utrzymaniem czystości w nieruchomości będzie się zajmować  firma REMONT reprezentowana przez Panią Darznik  Monika. 

      SPRZĄTANIE  NIERUCHOMOŚCI

W dniu 24 września 2017r firma sprzątająca nasz budynek złożyła wypowiedzenie zawartej umowy z dniem 30 listopada 2017 r.

Wobec powyższego Zarząd Wspólnoty przystąpił do zebrania ofert na sprzątanie nieruchomości.

UWAGA

Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej  informuje.

 

W   ZWIĄZKU   Z   LICZNYMI   ZAPYTANIAMI  JAK  WYPEŁNIĆ  DRUK              IP – 1  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMUJEMY, ŻE  NALEŻY WZIĄĆ  DRUK  PODŁĄCZONY  DO OTRZYMANEGO  PISMA   ORAZ   AKT   NOTARIALNY   I   UDAĆ  SIĘ    DO  POK NR 410   W  URZĘDZIE   MIASTA   GDYNIA.

TAM  PRACOWNIK  URZĘDU  POMORZE  W   WYPEŁNIENIU DOKUMENTU.

 

 

OSOBY  KTÓRE  SAMODZIELNIE   WYPEŁNIĄ   W/W   DRUK   TAKŻE  MUSZĄ  UDAĆ  SIĘ  DO  URZĘDU    POK NR 410   CELEM WERYFIKACJI.    NALEŻY ZABRAĆ AKT NOTARIALNY. 

 

 

 

 

 

Gdynia  28.10.2017

PRZEDSTAWIAMY KOSZT WYKONANIA POZIOMÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA   

Poniżej przedstawiamy przewidywane koszty wykonania poziomów centralnego ogrzewania wraz z regulacją.  Podane niżej ceny przewidują wykonanie wymieninej inwestycji w dwóch wariantach cenowych.

KOSZT NR 1

NAZWA INWESTYCJI  : Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI  : Gdynia ul. Zgoda 1 INWESTOR  : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA  : 81-361 Gdynia ul. Zgoda 1-13 BRANŻA  : Sanitarna 

DATA OPRACOWANIA  : Październik 2017 r.

Stawka roboczogodziny  : 15,00 zł Poziom cen  : III Kwartał 2017 r.

NARZUTY  Koszty pośrednie [Kp] ................ 65,00 %R+S  Koszty zakupu [Kz] ..................... 8,00 %Mbezp  Zysk [Z] ...................................... 12,00 %R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  : 319 995,23 zł

Słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 23/100 zł

 

KOSZT  NR 2

NAZWA INWESTYCJI  : Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI  : Gdynia ul. Zgoda 1 INWESTOR  : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA  : 81-361 Gdynia ul. Zgoda 1-13 BRANŻA  : Sanitarna  DATA OPRACOWANIA  : Październik 2017 r.

Stawka roboczogodziny  : 15,00 zł Poziom cen  : III Kwartał 2017 r.

NARZUTY  Koszty pośrednie [Kp] ................ 65,00 %R+S  Koszty zakupu [Kz] ..................... 8,00 %Mbezp  Zysk [Z] ...................................... 12,00 %R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  : 443 375,28 zł

Słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć i 28/100 zł

 

 

ODPADY  GABARYTOWE

 


NOWY ROK TO WIELE ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GDYNI. ZMIENIAMY RÓWNIEŻ WIZERUNEK KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ. „WYRZUCAM.TO" JEST NOWĄ ODSŁONĄ AKCJI „ŚMIECI OD NOWA". DOTYCHCZASOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ WWW.SMIECIODNOWA.PL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ WWW.WYRZUCAM.TO, CO WARTO ODNOTOWAĆ.

NA NOWEJ STRONIE WWW.WYRZUCAM.TO ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD SEGREGACJI, AKTUALNE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE, DEKLARACJA, KONTAKTY, A NAWET AKTY PRAWNE. ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPISANIA SIĘ NA NEWSLETTER, KTÓRY BĘDZIE WYSYŁAŁ AKTUALNE WIADOMOŚCI NA PODANĄ SKRZYNKĘ MAILOWĄ.

PRZY OKAZJI PRZYPOMINAMY, ŻE JEDNĄ ZE ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI JEST WPROWADZENIE SELEKTYWNEGO ODBIORU CHOINEK. DRZEWKA ŚWIĄTECZNE JUŻ OD POCZĄTKU STYCZNIA ORAZ W LUTYM BĘDĄ ODBIERANE SELEKTYWNIE PRZEZ FIRMY WYWOZOWE SPOD PRYWATNYCH POSESJI ORAZ PERGOLI ŚMIETNIKOWYCH WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU. ZWRACAMY RÓWNIEŻ UWAGĘ NA ZMIANY W HARMONOGRAMACH ODBIORU POZOSTAŁYCH ODPADÓW.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TERMINAMI ODBIORÓW ORAZ INNYMI WAŻNYMI INFORMACJAMI NA WWW.WYRZUCAM.TO
KONTAKT Z REFERATEM GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU MIASTA GDYNI: TEL. 58 77 23 501 507 LUB WYRZUCAMTO@GDYNIA.PL

 

 


 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl